Ниското строителство - изграждане, ремонт и възстановяване на газоразпредел

Организацията на фирмата е създадена така, че да осигури на своите клиенти  един завършен цикъл на строително-монтажните работи   чрез високо квалифицирани   специалисти и оборудване, обединени в надеждни екипи.

"СТАТУС-Н" успя да се адаптира и да превъзмогне постоянно променящите се икономически условия в страната, като запази високото качество на работа и успя да се докаже като коректен бизнес партньор на българския пазар.

Фирма Статус-Н е създадена през 1999 година.

Предмет на дейност на организацията са комплексна, проучвателна, консултанска и изпълнителна дейности в областта на строителството.  За осъществяване на своите цели е изградена, успешно функционира и се развива следната структура:

  • Комплексно строително звено
  • Офертен отдел, договаряне и отчитане на строителството
  • Финансово-счетоводен отдел и ТРЗ
  • Техническо ръководство
  • Отдел снабдяване

Чрез своя иновационен подход и екип от висококвалифицирани специалисти и технически възможности е в състояние да предложи на потенциалните клиенти своя значителен опит в изграждането на тръбопроводни мрежи.